Webbanmälan

Gymnastik Trupp Trampett steg 1

Denna utbildning fokuserar på övningar till och med volt med halvskruv och petrik
kopplat till anlopp, inhopp, upphopp, luftfärd och landning. Här får du fördjupad kunskap
för redskapet trampett med ytterligare metodik, fler stationer och förövningar.
De praktiska delarna i utbildningen kompletteras med teoretiska moment kring logisk stegring och biomekanik.

Målgrupp Aktiva, ledare och föräldrar
Kostnad        1800 kr per person
Utbildare Oscar Andersson
Förkunskaper Deltagaren har behörighet att delta från det år den fyller 16 år.
Deltagaren ska har genomfört Intro Svenska Gymnastik + Trupp Basic alternativt
Hopp & Volt och Matta & Airtrack + därefter minst 30 timmars praktik i hallen
under minst tre månader.

Avbokningsregler Vid avanmälan senare än 14 dagar före kurstillfället kommer
50% av kursavgiften att faktureras till föreningen. 

Återbud ska göras skriftligen till annelie.blixt@rfsisu.se


Information

 • 2020-08-28
  • 2020-09-19 09:00 - 17:30
  • 2020-09-20 09:00 - 15:00
 • Idrottens Hus och Wisbygymnasiet
 • Oscar Andersson
 • 10 av 20

Information

 • 2020-08-28
  • 2020-09-19 09:00 - 17:30
  • 2020-09-20 09:00 - 15:00
 • Idrottens Hus och Wisbygymnasiet
 • Oscar Andersson
 • 10 av 20

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.