Webbanmälan

Grundutbildning i kognitiv beteendeterapi med inriktning mot elitidrott

Målgrupp
Idrottspsykologiska rådgivare med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi och erfarenhet av elitidrott. 
Elittränare samt ledarteam kring elit- och landslagsverksamhet: sjukgymnaster m fl med grundläggande kunskaper i idrottspsykologi

Behörighetskrav
1) Allmän behörighet till högskolestudier
2) Särskild behörighet (a-c se nedan)

a. Under utbildningen ska deltagaren ha en anställning eller uppdrag genom avtal inom elitidrotten, där arbetet har tydlig karaktär av att vara människoutvecklande (förbundsläkare, sjukgymnast, elittränare, nutritionist, psykolog), och där ett vårdande perspektiv finns i det vardagliga arbetet. 
b. Grundläggande teoretiska idrottspsykologiska kunskaper (30 hp) eller motsvarande. Samt akademisk examen (120 p/180 hp).   
c. Dokumenterad erfarenhet av aktivt arbete i nära relation med människor inom elitidrott.

Upplägg, schema och genomförande:
Utbildningen går över fyra terminer med start i januari 2019 och avslutning i december 2020. RF:s elitidrottsavdelning är operativt ansvariga för genomförandet av utbildningen.
Utbildningen motsvarar studier på halvtid och omfattar schemabunden tid motsvarande 400 h. Föreläsningarna motsvarar 280 h. och handledningen 120 h. 
4-5 träffar/termin. 
I samband med utbildningsdagarna ingår fika och lunch i kursavgiften.

Utbildningens mål:
•    Utveckla rådgivarkompetens för att stödja dagens och morgondagens elitidrottare, tränare och ledare att nå och må toppen!
•    Att svenska elitidrottare är väl förberedda att möta de idrottspsykologiska krav de ställs inför i tränings- och tävlingssituationen. 
•    Att svensk elitidrott stärks och utvecklas genom en ny utbildning med tydlig tillämpbar kompetens. 
•    Att deltagarna utvecklar kunskap och förståelse, tränar färdigheter och förmåga samt fördjupar värderingar och förhållningssätt. 
•    Främja hälsa, välbefinnande och prestationsutveckling samt hantera och förebygga ohälsa och nedsatt prestationsförmåga.

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren ha: 
- en grundläggande bred och omfattande kunskap om KBT vad gäller främst teoretiska utgångspunkter, analys, kliniskt tillämpning, psykoterapeutiska arbetsmetoder samt empirisk forskning,
Vidare ska kursdeltagaren kunna:
- att under handledning arbeta med kognitiv beteendeterapi för aktiva, tränare och ledare inom elitidrott, såväl individuellt som i grupp.    

Ingående moment i kursen
Introduktion 
Kognitiva och beteendeinriktade teorier och metoder 
Etik, målsättning och människosyn
Psykiatrisk diagnostik, samtalsmetod och inlärningspsykologi
Idrottspsykologi med inriktning mot elitidrott
Forsknings- och utvärderingsmetoder samt vetenskapsteori inom psykoterapi
Psykofarmakologi, anti doping och missbruk
Neuropsykiatri
Psykoterapi under handledning, 120 h. i grupp

Valbar del - Egenterapi, individuellt 20 h. eller i grupp 50 h. Egenterapin bör ske i anslutning till grundutbildningen och hos legitimerad terapeut med påbyggnadsutbildning i KBT. Kursledningen hjälper till att förmedla terapeuter till intresserade deltagare.

Kurstillfällen hösten 2020 
1) sep 3 dgr, 7-9 sep Bosön, Lidingö
2) okt 2 dgar, 14–15 okt, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Lidingövägen 1
3) nov 2 dgr, 10–11 nov, Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, vid T-bana Skanstull på Södermalm i Stockholm
4) dec 2 dgr, 9–10 dec, Bosön, Lidingö

Anmälan
Anmäl dig senast den 1 maj.
För att ansökan ska vara giltig ska dessutom betygskopior, övrig dokumentation samt bilagan ”Kompletterande CV” skickas eller mailas till:

Riksidrottsförbundet
Att: Maja Uebel
Box 11016
100 61 Stockholm 
maja.uebel@rfsisu.se

Information

  • 2020-09-07 09:00 - 2020-09-09 16:00
  • 2020-10-14 09:00 - 2020-10-15 16:00
  • 2020-11-10 09:00 - 2020-11-11 16:00
  • 2020-12-09 09:00 - 2020-12-10 16:00
 • Maja Uebel
 • 25000 SEK
 • Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna.

Information

  • 2020-09-07 09:00 - 2020-09-09 16:00
  • 2020-10-14 09:00 - 2020-10-15 16:00
  • 2020-11-10 09:00 - 2020-11-11 16:00
  • 2020-12-09 09:00 - 2020-12-10 16:00
 • Maja Uebel
 • 25000 SEK
 • Kostnaden är exklusive litteratur, resor och logi. Handledning ingår i kursavgiften. I avgiften ingår även fika och lunch i samband med utbildningsdagarna.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.