Webbanmälan

Utbildningsdag med fokus på inkludering och parasport

Vår rörelse är mitt uppe i ett stort förändringsarbete mot idrottens övergripande mål 2025 där vi vill utveckla och stärka vår verksamhet och våra ledare för att få så många som möjligt att vilja stanna kvar så länge som möjligt. Denna utbildningsdag genomförs i samarbete med Parasport Sverige och har som syfte att ge dig som deltagare mer kunskap i ämnet inkludering, normer och parasportsrelaterade frågor. Utbildningsdagen genomförs i ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna och Parasport Sverige genom deras kompetenscentrum.

Utbildningsdagen riktar sig till dig som är utbildnings- och utvecklingsansvariga eller utbildare i ett specialidrottsförbund eller på ett av våra RFSISU-distrikt.

Mål med dagen är att höja kunskapen i dessa frågor samt ge dig stöd i ditt fortsatta arbete.


Datum: 15 oktober 2020

Plats: Webbinarium
Dagen kommer att genomföras som ett heldags webbinarium för att göra det tillgängligt och nå ut till fler.

Tid: 9:30 – 16:15

Anmälan senast den 12 oktober.

Information

    • 2020-10-15 09:00 - 16:15
  • webbinarium
  • Maria Ståhl

Information

    • 2020-10-15 09:00 - 16:15
  • webbinarium
  • Maria Ståhl
  • 200 SEK

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.