Webbanmälan

Strategisk Styrelseutbildning - Fördjupning Styrelseansvar DIGITAL

DIGITAL MILJÖ

Välkommen till en av fördjupningskvällarna i satsningen på ”Strategiskt styrelsearbete” - hur tar vi som styrelse rätt strategiska beslut i de frågor vi arbetar med?

Den här fördjupningen vänder sig till Dig som är förtroendevald och vill veta mer om styrelsens ansvar utifrån lagar och stadgar.
Varmt välkomna!


Innehåll:
Har vi någon ansvars- och arbetsfördelning? 
Hur jobbar vi med styrning av verksamheten?
Hur jobbar vi med styrning av ekonomin? 
Vad innebär arbetsgivaransvar och vilka regler gäller för arvodering av ledare?                 


Detta är några av de frågor vi kommer att diskutera kring under kvällen.Primär Målgrupp: Förtroendevald i styrelse eller kommitté/råd/arbetsgrupp

Kostnad: Kostnadsfri

Du behöver tillgång till dator med kamera och mikrofontillgång och internetuppkoppling. I den digitala miljön är det bra om du kan sitta i lugn och ro för att kunna vara med fullt ut.


Information

Information

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.