Webbanmälan

Instruktörsutbildning HTB - Förening

Instruktörsutbildning: Till föreningar

Välkommen till Hand the Balls instruktörutbildning , kul att ni vill vara med och arbeta för barn och ungas rörelse!

Hand the Ball instruktörer är de ledare som arbetar aktivt i våra projekt och de genomgår alla en utbildning innan de sätts in i vår verksamhet. I utbildningen arbetar man igenom vår aktivitetsmanual som innehåller värdegrundsarbete, teknikträning i våra aktiviteter och pedagogik. Genom detta arbete skapar vi ledare som är aktiva, engagerade, kommunikativa och har förmågan att skapa en stor glädje omkring aktiviteterna och den gröna bollen. Dessa ledare får förutom den grundläggande kursen även ta del av inspirationsmaterial som vi kontinuerligt skickar ut.

Utbildningspaket:

Kostnad: 8.000 kr (förening)

Innehåll: 

Instruktörsutbildning för 1-4 personer

20 Goalcha bollar

1 Bollsäck

1 Rebounder

1 Mål

OBS: Vid anmälan, även om man fyller i fler ledare och summan ökar så kommer föreningen endast att faktureras det belopp som står för 1-4 personer.

Att vara instruktör inom Hand the Ball:

Hand The Ball fokuserar på lek, rörelse, utmaning, roliga upplevelser och kommunikation genom användandet av den gröna bollen. Huvudmålet är att skapa en ny och modern kultur inom rörelse där just den gröna bollen är den centrala delen av alla aktiviteter. Den första uppgiften våra ledare får är därför att förstå de värderingar, attityder och riktlinjer som Hand The Ball-konceptet står för och som förebild börja inspirera deltagare till rörelse. En instruktör ska kunna förstå, förmedla och praktisera konceptet samtidigt som hen har full frihet att utveckla, promota och hitta på nya sätt att förbättra den här kulturen av rörelse.

Hand the Ball rättigheter:

För att kunna bedriva Hand the Ball-verksamhet är kriteriet att alla aktiva ledare ska genomgå en Hand the Ball-instruktörsutbildning. Efter denna utbildning förväntas projekt och ledarskap genomsyras av de värderingar och den pedagogik som Hand the Ball står för. I alla distrikt kommer det att finnas utbildade Hand the Ball-ambassadörer som kan stötta upp lokala projekt och initiativ i hur man kan starta upp och bedriva projekt inom konceptet.

Information

  • 2020-05-28 16:00 - 20:00
  • 2020-06-08 16:00 - 20:00
  • 2020-08-17 16:00 - 20:00
  • 2020-08-18 16:00 - 20:00
  • 2020-08-19 16:00 - 20:00
  • 2020-08-25 16:00 - 20:00
  • 2020-08-27 16:00 - 20:00
  • 2020-09-14 16:00 - 20:30
  • 2020-09-16 16:00 - 20:30
  • 2020-09-23 17:00 - 21:00
 • Lund
 • Jennie Linnéll
 • 8000 kr
 • 8000 kr / förening

Information

  • 2020-05-28 16:00 - 20:00
  • 2020-06-08 16:00 - 20:00
  • 2020-08-17 16:00 - 20:00
  • 2020-08-18 16:00 - 20:00
  • 2020-08-19 16:00 - 20:00
  • 2020-08-25 16:00 - 20:00
  • 2020-08-27 16:00 - 20:00
  • 2020-09-14 16:00 - 20:30
  • 2020-09-16 16:00 - 20:30
  • 2020-09-23 17:00 - 21:00
 • Lund
 • Jennie Linnéll
 • 8000 kr
 • 8000 kr / förening