Webbanmälan

Simförbundsmöte 2020

Inbjudan till Simförbundsmöte

12 september, via länk

Simförbundsmötet är Svenska Simförbundets högsta beslutande organ. Genom att aktivt delta i Simförbundsmötet har ni möjlighet att vara delaktiga i Svensk Simidrotts utveckling. Programmet vid Simförbundsmötet är till största delen bestämt i stadgarna. Vilka propositioner som kommer läggas är ännu inte klart. Motioner ska ha inkommit till Svenska Simförbundet senast den 1 januari 2020.

Information

  • 2020-08-31
    • 2020-09-12 13:00 - 16:00
  • via länk

Information

  • 2020-08-31
    • 2020-09-12 13:00 - 16:00
  • via länk