Webbanmälan

Introduktionsutbildning för föreningsledare, Malung

Denna utbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande uppdrag.

Utbildningen är uppbyggd i följande avsnitt:

- Föreningen och demokratin
- Föreningen och idén
- Föreningen och verksamheten
- Föreningen och engagemanget
- Föreningen och administrationen

Start med fika kl 09.00, lunch 12.30-13.30, slut kl 15.00.
Förmiddagsfika och lunch ingår i kursavgiften. Kom ihåg att vid anmälan ange om du önskar specialkost.

Utbildningen kommer att genomföras enligt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar gällande fysiska träffar, alternativt genomförs utbildningen digitalt.

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

Information

 • 2020-10-02
  • 2020-10-10 09:00 - 15:00
 • Malung, lokal meddelas i kallelse.
 • Anci Wadman
 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

Information

 • 2020-10-02
  • 2020-10-10 09:00 - 15:00
 • Malung, lokal meddelas i kallelse.
 • Anci Wadman
 • Utbildningen är kostnadsfri.
 • Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.