Webbanmälan

Grundutbildning för tränare

Utbildningen är nu fullbokad. Man kan fortfarande anmäla sig via länken och på så sätt ställa sig på reservlista.

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning.Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år

Förutsättningar Då vi bedömer att det är av stort pedagogiskt värde att de fysiska träffarna genomförs har vi valt att göra undantag för denna typ av utbildning. De fysiska träffarna kommer att genomföras, men med färre deltagare än normalt och i en stor extern lokal med väl tilltaget utrymme för social distans. Vid lokalen finns det gott om parkeringsplatser för att möjliggöra att man åker egen bil och gott om kollektiva transportmedel. Kurserna ligger på en kväll samt en helgdag så vid kollektiv resa belastas inte kollektivtrafiken på tider med hög belastning.

Handsprit och möjlighet till extra hög hygien kommer att finnas. 
Det är självklart att deltagare som känner minsta symptom stannar hemma och vi kommer att vara generösa med avbokningsreglerna.
Har du frågor kring detta så hör av till carina.sjolander@rfsisu.seFör den som av olika anledningar vill undvika fysiska träffar planerar vi att sätta in en helt digital omgång av utbildningen under hösten


Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
»» Jag och idrottsrörelsen
»» Jag och ledarskapet
»» Jag och träningen
»» Jag och utövaren
»» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
* Kurstillfälle 1: Fysisk träff - en kväll - Solna
* Digitala studier på egen hand via webb + inlämningsuppgift 
* Kurstillfälle 2: Fysisk träff - heldag - Bosön, Lidingö
* Digitala studier på egen hand via webb + inlämningsuppgift på Valbar modul

Information
All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Vid felaktig mailadress kommer du att missa viktig info!

Närvaro
För att bli godkänd på utbildningen krävs 100% närvaro samt godkänt på web och bägge hemuppgifterna. Har man missat en fysisk träff är det svårt och oftast inte möjligt att ta igen den. Alla föreningar får efter avslutad kurs ett mail om vilka deltagare från föreningen som inte är godkända och varför. Man bör då återkoppla snabbt om man vill komplettera. 
All komplettering ska ske senast 1 månad efter sista inlämningsdatum för hemuppgift 2. Ingen deltagaravgift återbetalas vid ofullständig eller icke godkänd kurs.

Avbokningsregler
Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart faktureras en avbokningsavgift på 250:-. Vid utebliven avbokning eller ofullständig närvaro faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart. Avbokning görs till: carina.sjolander@rfsisu.se

Specialkost
Vid allergi och behov av specialkost vänligen ange detta i anmälan.

Övrigt
Ett tips till föreningar som skickar deltagare på utbildningen är att ha någon som är lite ansvarig. Någon som kan stötta och följa upp så att deltagarna klarar och lämnar in de uppgifter som krävs för att bli godkända. Kan vara extra viktigt om det är unga deltagare eller finns andra svårigheter som t ex. språk, dyslexi eller annat.

Frågor
För frågor om denna utbildning, kontakta carina.sjolander@rfsisu.se.

Välkommen med din anmälan!

Information

  • 2020-09-22 18:00 - 21:00
  • 2020-10-03 09:15 - 17:00
 • Park In Hotel, Solna Centrum
 • Åsa Jönsson
 • 1800 kr
 • Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart faktureras en avbokningsavgift på 250:-. Vid utebliven avbokning eller ofullständig närvaro faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart.
 • 22 av 20

Information

  • 2020-09-22 18:00 - 21:00
  • 2020-10-03 09:15 - 17:00
 • Park In Hotel, Solna Centrum
 • Åsa Jönsson
 • 1800 kr
 • Vid avbokning senare än 1 vecka före kursstart faktureras en avbokningsavgift på 250:-. Vid utebliven avbokning eller ofullständig närvaro faktureras full deltagaravgift. Man kan ersätta med annan deltagare från föreningen fram till kursstart.
 • 22 av 20

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.