Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Kalmar

Grundutbildning för tränare är det första obligatoriska steget som ger en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta tränarskapet. 
Man lär mer om ledarskap, hur tränaren kan skapa goda förutsättningar för att utövarna ska känna sig motiverade och får möjlighet att lära och växa både som människor och som idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av bred rörelsereportrar, fysiologi och träningslära som ger goda förutsättningar för att planera och genomföra framtida träningar.

Nytt för vår nya ledarskapsutbildning är att det ingår egna studier på webben som komplement till fysiska träffar.

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen                                                                                                                                                                   
- Jag och ledarskapet 
- Jag och träningen 
- Jag och utövaren 
- Valbar del 

Grundutbildningens upplägg:
- Egna studier via webb och inläsning 
- Fysiska träffar 
- Hemuppgift att genomföra i din förening 

Omfattning: Totalt cirka 25 lektionstimmar á 45 minuter

Information

 • 2020-10-14
  • 2020-10-28 18:30 - 20:30
  • 2020-11-28 09:00 - 17:00
 • Kalmar, lokal meddelas i kallelsen
 • Philip Rosqvist & Marcus Arvidsson
 • 1800 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial och kost. Eventuellt kan hela eller del av kursavgiften subventioneras. För mer information om detta, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.
 • 24 av 25

Information

 • 2020-10-14
  • 2020-10-28 18:30 - 20:30
  • 2020-11-28 09:00 - 17:00
 • Kalmar, lokal meddelas i kallelsen
 • Philip Rosqvist & Marcus Arvidsson
 • 1800 kr
 • I kursavgiften ingår kursmaterial och kost. Eventuellt kan hela eller del av kursavgiften subventioneras. För mer information om detta, ta kontakt med din förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.
 • 24 av 25

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.