Webbanmälan

Pedagogik och metodik för tränare – konsten att lära ut din idrott

Vi följer utvecklingen kring Covid-19 och förhåller oss till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vill du öka dina kunskaper och färdigheter inom området pedagogik och metodik för att tydligare kunna lära ut din idrott till de individer du tränar? Då är detta utbildningen för dig som är idrottstränare/coach på alla nivåer. 

Utbildningen varvar teoretiska modeller byggda på senaste rön och forskning inom området, med praktiska övningar för att förbättra tränar- och ledarfärdigheterna.

Mål och syfte
Att ge aktivitetsledare grundläggande pedagogik för att kunna förmedla ett budskap. Få grundläggande meto­der till att kommunicera en övning. Att efter genomförd utbildning erhållit teoretiska modeller kring pedagogik och metodik samt att praktiskt fått öva metoder. 

Innehåll
• Ta reda på din och dina aktivas olika inlärningsstilar 
• Få grundläggande perspektiv kring lärande och lärandeteorier 
• Förbättra din retorik (ditt sätt att presentera) 
• Praktisk träning i att skriva ett lärande-PM 
• Bli bättre på samtalsmetodik i din träningsgrupp 

Målgrupp 
Idrottstränare och coacher på alla nivåer. 

Utbildningsansvarig 
Johanna Ingvaldson
johanna.ingvaldson@rfsisu.se
010-476 57 58

Kallelse
Skickas via e-post, glöm ej ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut.

Information

 • 2020-09-30
  • 2020-10-06 18:00 - 21:00
 • Sessionssalen, Kommunhuset, Vångavägen 2, Båstad
 • Maria Nilsson
 • Gratis för idrottsföreningar med säte inom ”Familjen Helsingborg”, som innefattar kommunerna Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Svalöv, Helsingborg, Landskrona och Båstad. 

Information

 • 2020-09-30
  • 2020-10-06 18:00 - 21:00
 • Sessionssalen, Kommunhuset, Vångavägen 2, Båstad
 • Maria Nilsson
 • Gratis för idrottsföreningar med säte inom ”Familjen Helsingborg”, som innefattar kommunerna Bjuv, Åstorp, Perstorp, Örkelljunga, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Svalöv, Helsingborg, Landskrona och Båstad. 

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.