Webbanmälan

Idrottens föreningslära - Att arbeta i valberedning, Digital

Idrottens föreningslära – tema ska ge styrelser och arbetsgrupper både kunskap och redskap för att bättre kunna leva upp till sin respektive uppdrag.

I en tid då många föreningar upplever det som en utmaning att få kandidatder till vissa styrelseposter och i en tid då föreningsdemokratin utmanas är det kanske viktigare än någonsin med en aktiv, kompetent och engagerad valberedning.

På denna digitala kurs får den som är vald till valberedningen bland annat kunskap om vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år – vad behöver göras när?

Utbildningsmaterialet Valberedningen - en nyckel till framgång ingår i kursen. och skickas till deltagarna innan kursstart.

För vem? Organisationsledare

Välkommen!

Information

 • 2020-11-11
  • 2020-11-25 18:00 - 21:00
 • Digitalt via Zoom
 • David Faxå & Janina Forslund, RF-SISU Småland
 • 200 kr
 • Kursmaterial ingår. Avgiften faktureras deltagarna efter kursen.
 • Alla återbud måste lämnas till RF-SISU Småland, tel. 036-34 54 29 eller lena.moberg@rfsisu.se. Om återbud inte lämnas deb. full kursavgift.

Information

 • 2020-11-11
  • 2020-11-25 18:00 - 21:00
 • Digitalt via Zoom
 • David Faxå & Janina Forslund, RF-SISU Småland
 • 200 kr
 • Kursmaterial ingår. Avgiften faktureras deltagarna efter kursen.
 • Alla återbud måste lämnas till RF-SISU Småland, tel. 036-34 54 29 eller lena.moberg@rfsisu.se. Om återbud inte lämnas deb. full kursavgift.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.