Webbanmälan

Hållbar Sponsring - Framflyttad till 2021

Utbildningstillfället är framflyttat till 2021, vi återkommer med mer information kring tid och plats.  

Det här är ett bra tillfälle att öka på din kunskap om sponsorarbete i föreningen. Du ges goda förutsättningar att lyckas ännu bättre med föreningens intäkter. Du får även tips för att utveckla struktur och långsiktighet.

Vi presenterar de sex motiv som sponsorer efterfrågar. Vi ger exempel på hur olika företag skapar nytta och värde i sina sponsorskap och vi diskuterar hur er förening kan agera i tider av oro och kris.

Föreläsare: Frans Fransson 

Frans är initiativtagare till landets första och enda yrkeshögskoleutbildning inom sports marketing, där han utbildat över 300 studerande. Han arbetar sedan drygt 15 år tillbaka som föreläsare och konsult med uppdrag mot idrotten. Inom sponsring har Frans arbetat med allt från att förpacka, sälja och aktivera sponsorskap, genomföra utredningar, värderingar och analyser, till att utbilda och kompetensutveckla rättigheter.

Kallelse

Kallelse skickas via e-post efter anmälningstidens slut, glöm inte att ange korrekt e-postadress vid anmälan.

Information

 • 2020-11-02
  • 2020-11-04 18:00 - 20:30
 • Återkommer
 • 250 kr
 • 250 kr per person eller 750 kr/ förening = gå så många ni vill
 • 1 av 45

Information

 • 2020-11-02
  • 2020-11-04 18:00 - 20:30
 • Återkommer
 • 250 kr
 • 250 kr per person eller 750 kr/ förening = gå så många ni vill
 • 1 av 45

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.