Webbanmälan

Värdskap i föreningen - digital utbildning

Varför en utbildning om värdskap?

Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Känslan av att vara väntad och bli sedd, inkluderad och trevlig bemött är grundläggande för att vi ska trivas och vilja vara delaktiga. Det är själva kärnan i såväl ledarskap, rekrytering av nya medlemmar, god kommunikation, ökat engagemang och lyckade arrangemang. Det är kärnan i varje enskilt möte. Med fokus på människan; mig själv, dig, oss och de vi möter – gör vi idrotten starkare, tryggare, roligare och utvecklande för fler. Denna utbildning ger dig insikter, råd och tips för att starta arbetet mot en mer välkomnande kultur i din förening och i din egen vardag.

Kallelse

Utbildningen kommer att ske via det digitala mötesverktyget Microsoft Teams. Mer information om upplägget för utbildningen får du i det bekräftelsemejl som skickas till din e-postadress efter att din anmälan är registrerad. En kallelse med en länk för att kunna ansluta dig till utbildningen skickas efter anmälningstidens slut. Var därför noga med att ange korrekt e-postadress när du anmäler dig.

Information

  • 2020-11-15
    • 2020-11-17 18:00 - 19:30
  • Digital föreläsning i Microsoft Teams
  • Eftersom föreläsningen är digital är föreläsningen kostnadsfri

Information

  • 2020-11-15
    • 2020-11-17 18:00 - 19:30
  • Digital föreläsning i Microsoft Teams
  • Eftersom föreläsningen är digital är föreläsningen kostnadsfri

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.