Webbanmälan

Ungdom Elit Söderhamn/Ungdomshelgen

Tyvärr har vi blivit tvungna att ställa in Ungdom Elit i Söderhamn den 12 -13 september på grund av för få anmälda.

Däremot kommer vi att genomföra den i Nässjö 26 - 27 september så anmäl dig gärna dit istället.

Mvh
Kjell Edberg Utbildningsansvarig
08-6996337


Information

  • 2020-09-12 10:00 - 2020-09-13 15:00
  • 2021-03-13 10:00 - 2021-03-14 15:00
 • Söderhamn
 • Flera
 • 6000 kr
 • Boende, mat, lokaler, is, instruktörer och materiel
 • Senast 2 veckor innan kursstart
 • Bandy för ungdom eller liknande

Information

  • 2020-09-12 10:00 - 2020-09-13 15:00
  • 2021-03-13 10:00 - 2021-03-14 15:00
 • Söderhamn
 • Flera
 • 6000 kr
 • Boende, mat, lokaler, is, instruktörer och materiel
 • Senast 2 veckor innan kursstart
 • Bandy för ungdom eller liknande