Webbanmälan

Ungdomstränarutbildning 10-12 år

En kurs för dig som leder friidrottsträning för ungdomar före puberteten eller äldre nybörjare.

Kursen handlar framförallt om hur du som tränare för ungdomar före puberteten kan bygga upp en åldersanpassad friidrottsverksamhet, där fokus ligger på en varierad, bred och allmän koordinationsträning.

 

Merparten av tiden i kursen Friidrott 10-12 år ägnas åt teoretisk och praktisk utbildning i friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar samt koordinations- och styrketräning. Resterande tid ägnas åt friidrottstränarskap, träningslära, träningsplanering och metodik.

 

Svensk Friidrott rekommenderar att friidrottsverksamhet för ungdomar genomförs av ledarteam och därför att flera ledare från föreningen går utbildningen tillsammans.

 

Friidrott 10-12 år är en av tre kurser som tillsammans utgör utbildningssteget Ungdomstränare steg 1, som ungdomstränare i friidrott rekommenderas att gå under den period de tränar ungdomar som är mellan 10 och 14 år gamla. Totalt omfattar kurssteget ca 65 timmar (åtta kursdagar + hemuppgifter). Kurserna Friidrott 10-12 år och Friidrott 12-14 år genomförs av Svensk Friidrott, GTU 1 (Grundtränarutbildning nivå 1) genomförs av SISU Idrottsutbildarna.

Information

  • 2020-10-10 08:00 - 17:00
  • 2020-10-11 08:00 - 17:00
  • 2020-10-24 08:00 - 17:00
  • 2020-10-25 08:00 - 17:00
 • Västerås
 • Erica Lignell
 • 2000 SEK
 • I priset ingår kurslitteratur som fås på plats samt mat och fika. Föreningar som anmäler ledare till utbildningen får tillbaka 1400: -/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.

Information

  • 2020-10-10 08:00 - 17:00
  • 2020-10-11 08:00 - 17:00
  • 2020-10-24 08:00 - 17:00
  • 2020-10-25 08:00 - 17:00
 • Västerås
 • Erica Lignell
 • 2000 SEK
 • I priset ingår kurslitteratur som fås på plats samt mat och fika. Föreningar som anmäler ledare till utbildningen får tillbaka 1400: -/deltagare från idrottslyftet efter avslutad utbildning.