Webbanmälan

Tränarutbildning Steg I - Köping

Svenska Boxningsförbundet arrangerar en Tränarutbildning Steg I i samarbete med Boxningsklubben Köping den 10-11 oktober 2020. Kursen är öppen för tränare och ledare från distrikt och klubbar inom svensk boxning. Välkommen med din anmälan!

Utbildningen vänder sig till både nya tränare och ledare som vill lära sig grunderna men även till rutinerade coacher som vill uppdatera sina kunskaper. Vi behandlar grundfaktorer och utlärningsmetoder inom boxningens lära, bland annat grundställning och förflyttningar, utförande av de olika slagen och försvar av dessa, fysövningar samt en mängd uppvärmningsövningar.

Utbildningen innehåller även teoretiska och praktiska övningar som tar upp ledarskap, taktik och teknik samt analys av den moderna amatörboxningen och dess olika boxningsstilar.

Kursen kommer under rådande Corona-pandemi utföras med begränsat deltagarantal och enligt riktlinjer som skickas ut till anmälda deltagare med kallelsen. 

Föreningar kan söka medel för subventionering av deltagaravgiften via Projektmedel IF

Kursledare: Lars Myrberg

SBF kontaktperson: Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se eller 08-699 60 03

Lokal kontaktperson: Håkan Pettersson, 076-555 97 67 el. hakpett.hkp@gmail.com


Information

 • 2020-10-04
  • 2020-10-10 09:00 - 17:00
  • 2020-10-11 08:00 - 16:00
 • BK Köping träningslokal
 • Lars Myrberg
 • Lunch samt fika ingår i kursavgiften
 • 1200 kr
 • I avgiften inkluderas kursmaterial i pdf (skickas i kallelsen), kompendium som delas ut under kursen, lunch samt för- och eftermiddagsfika lördag/söndag. Övrig kostnad som resa, logi och middag bekostas av deltagaren själv. OBS! Deltagare som ej tillhör godkänd förening ansluten till SBF betalar 2400kr/deltagare.
 • Utebliven närvaro debiteras deltagaren med 100%, avbokning 7 dagar innan kursstart debiteras med 50%.

Information

 • 2020-10-04
  • 2020-10-10 09:00 - 17:00
  • 2020-10-11 08:00 - 16:00
 • BK Köping träningslokal
 • Lars Myrberg
 • Lunch samt fika ingår i kursavgiften
 • 1200 kr
 • I avgiften inkluderas kursmaterial i pdf (skickas i kallelsen), kompendium som delas ut under kursen, lunch samt för- och eftermiddagsfika lördag/söndag. Övrig kostnad som resa, logi och middag bekostas av deltagaren själv. OBS! Deltagare som ej tillhör godkänd förening ansluten till SBF betalar 2400kr/deltagare.
 • Utebliven närvaro debiteras deltagaren med 100%, avbokning 7 dagar innan kursstart debiteras med 50%.