Webbanmälan

Tränarutbildning Steg II - Göteborg

Svenska Boxningsförbundet arrangerar en Tränarutbildning Steg II i samarbete med Punch Out 12-13 december 2020. Kursen är öppen för tränare och ledare distrikt och klubbar inom svensk boxning. Välkommen med din anmälan!

Utbildningen vänder sig till både nya tränare och ledare som vill lära sig grunderna men även till rutinerade coacher som vill uppdatera sina kunskaper. Vi behandlar grundfaktorer och utlärningsmetoder inom boxningens lära, bland annat grundställning och förflyttningar, utförande av de olika slagen och försvar av dessa, fysövningar samt en mängd uppvärmningsövningar.

Utbildningen innehåller även teoretiska och praktiska övningar som tar upp ledarskap, taktik och teknik samt analys av den moderna amatörboxningen och dess olika boxningsstilar.

Kursen kommer under rådande Corona-pandemi utföras med begränsat deltagarantal och enligt riktlinjer som publiceras på www.swebox.se som skickas ut till anmälda deltagare med kallelsen. 

Föreningar kan söka medel för subventionering av deltagaravgiften via Projektmedel IF

Kursledare: Anges senare
SBF kontaktperson: Patrik Bengtsson, patrik@swebox.se eller 08-699 60 03
Lokal kontaktperson: Robert Nordman


Information

 • 2020-12-05
  • 2020-12-12 09:00 - 17:00
  • 2020-12-13 08:00 - 16:00
 • Punch Out lokal
 • Lunch samt fika ingår i kursavgiften
 • 1400 kr
 • I avgiften inkluderas kursmaterial i pdf (skickas i kallelsen), kompendium som delas ut under kursen, lunch samt för- och eftermiddagsfika lördag/söndag. Övrig kostnad som resa, logi och middag bekostas av deltagaren själv. OBS! Deltagare som ej tillhör godkänd förening ansluten till SBF betalar 2800kr/deltagare.
 • Utebliven närvaro debiteras deltagaren med 100%, avbokning 7 dagar innan kursstart debiteras med 50%.

Information

 • 2020-12-05
  • 2020-12-12 09:00 - 17:00
  • 2020-12-13 08:00 - 16:00
 • Punch Out lokal
 • Lunch samt fika ingår i kursavgiften
 • 1400 kr
 • I avgiften inkluderas kursmaterial i pdf (skickas i kallelsen), kompendium som delas ut under kursen, lunch samt för- och eftermiddagsfika lördag/söndag. Övrig kostnad som resa, logi och middag bekostas av deltagaren själv. OBS! Deltagare som ej tillhör godkänd förening ansluten till SBF betalar 2800kr/deltagare.
 • Utebliven närvaro debiteras deltagaren med 100%, avbokning 7 dagar innan kursstart debiteras med 50%.