Webbanmälan

Antidopingkurs 2020


Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till. Alla, såväl ledare som idrottsaktiva är skyldiga att ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Exempelvis hur det fungerar det med dopinglistan, dopingkontroller, vistelserapportering och om risken för doping vid användande av läkemedel och kosttillskott. Kursen riktar sig till anställda med ansvar för antidoping men även till förbundstränare, förbundsledare samt förtroendevalda inom SF, SDF och RF/SISU-distrikt som alla har ett långtgående ansvar att sprida kunskap om dopingregler och förebygga doping. Att delta på kursen ger en bra grund för fortsatt antidopingarbete inom det egna förbundets verksamhet. I år när kursen genomförs online så öppnar vi även upp för ledare och tränare från elitidrottsföreningar och för lärare på Riksidrottsgymnasier att anmäla sig.

Kursinnehåll:
*  Hur alla dopingregler hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
*  Hur antidopingarbetet bedrivs inom idrotten i Sverige och internationellt.
*  Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
*  Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
*  Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
*  Var man hittar tillförlitlig fakta om antidoping.

Kursen genomförs digitalt och länken till videomötet kommer att skickas ut några dagar innan kursstart.

Anmälan görs senast 1 november.

Har du frågor kring kursen, kontakta:
Peder Mathiasson
peder.mathiasson@rf.se 

Välkommen med din anmälan!

Information

   • 2020-11-10 09:00 - 16:30
  • Digitalt
  • Linda Söderqvist

Information

   • 2020-11-10 09:00 - 16:30
  • Digitalt
  • Linda Söderqvist

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.