Webbanmälan

Motivera ideella – En workshop om hur ni kan engagera flera

Många ideella föreningar brottas med att behovet att engagera fler aktiva i verksamheten. Inte sällan kan kärnan av de aktiva inom föreningen uppleva att ingen vill engagera sig utan snarare köpa det som föreningen erbjuder likt en vara på en marknad.


Samtidigt vet vi via forskningen att det ideella engagemanget i Sverige är både omfattande och påfallande stabilt samt att många personer står ”standby” att engagera så länge som de tillfrågas. Skälen till det ideella engagemanget är ofta att ha roligt, komma i gemenskap samt skapa nytta för någon annan. Men hur motiverar vi de ideella på bästa sätt och vilket ledarskap krävs för att skapa motivation, engagemang samt en rekryteringsbas för fler ideellt aktiva? Med utgångspunkt i Aron Schougs bok: Motivera ideella diskuteras dessa och flera andra frågor om hur ideella organisationer kan förstå och kanalisera ideellt engagemang.

Vid workshopen medverkar, Aron Schoug, doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet. Representanter från RF-SISU Uppland och Enköpings Kommun. 

För att delta så sitter ni (minst 3 st) i föreningen tillsammans uppkopplad digitalt och kommer under workshopen få frågeställningar att jobba med individuellt och i grupp. Ni kommer sitta uppkoppla via en Teams-länk som skickas ut till samtliga deltagare. Vi ser gärna att föreningen tar kontakt med sin idrottskonsulent för att planera en tre stegs plan för att jobba vidare med materialet ni har fått från Arons workshop. 

När du och din idrottsförening kan redovisa 30 utbildningstimmar så skickar vi arbetsmaterialet  "motivera ideella" gratis till er idrottsförening.
Är ni intresserad så fyll i uppgifterna nedan så kommer din idrottskonsulent ta kontakt med er för mer info kring utskickandet av arbetsmaterial.

Extra tillägg är att föreningar som tillhör Enköping kommun har möjlighet att delta fysiskt på plats. Svara på tilläggsfrågorna om ni vill delta fysiskt eller digitalt. 

Information

  • 2020-11-13
    • 2020-11-16 19:00 - 20:15
  • Digitalt via Teams

Information

  • 2020-11-13
    • 2020-11-16 19:00 - 20:15
  • Digitalt via Teams

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.