Webbanmälan

SBF:s damsatsning - läger i Borås

Svenska Boxningsförbundet bjuder som ett led i sin satsning på ökat antal kvinnliga boxare in till ett boxningsläger över en dag i Borås söndag den 22 november 2020.

Ett endags-läger fyllt med träning och diskussioner kring boxningen i Sverige.

Vi bjuder nu in samtliga föreningar att skicka deltagare, både boxare och föreningsledare, till läger på tre platser i landet. Vi ber att deltagare, på grund av rådande Coronapandemi, anmäler sig till läger som är nära geografiskt för att undvika allt för långa resor till lägren. 
Vi har också en gräns på antal deltagare på lägret som är 45 stycken, boxare och tränare. En tränare per förening kan anmälas.  
Boxarna kommer att ha ett läger med flera träningspass under ledning av instruktörer från SBF men också prata boxning och lyssna på föreläsningar.


Plats: Borås

Datum: 22 november 2020

Kostnad: Lägret är kostnadsfritt för deltagare. SBF står för lunch och fika under dagen. Resa och ev. logi bekostas av deltagare.

Anmälan
Klicka längre ned till höger på "Anmäl dig här" Sista anmälningsdag är den 8 november 2020. 

Avbokning
Kan göras fram till 16 november till patrik@swebox.se

Ramprogram
Presenteras senare. Kallelse med program skickas efter anmälningstidens utgång.

Information

 • 2020-11-08
  • 2020-11-22 09:00 - 18:00
 • Borås
 • Lars Myrberg
 • SBF står för lunch under dagen. Resa och ev. boende bekostas av deltagare.

Information

 • 2020-11-08
  • 2020-11-22 09:00 - 18:00
 • Borås
 • Lars Myrberg
 • SBF står för lunch under dagen. Resa och ev. boende bekostas av deltagare.