WebbanmÀlan

Idrottens föreningslära - Föreningskunskap Grund, digital

Föreningskunskap Grund är en introduktion och inspiration kring föreningslärans grunder.

Vi tar upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé, värdegrund, vision och verksamhetsplan.

Vi tar upp det viktigaste gällande medlemsavtalet, årsmötet, valberedningens roll och ekonomin i föreningen. Dessutom börjar vi diskutera hur föreningen kan utvecklas.

I utbildningen använder vi bl a materialet:

  • Föreningsguiden
  • Idrotten vill

Detta material tar upp det mest elementära om föreningskunskap och föreningsutveckling och utgör ett naturligt första steg för alla medlemmar i styrelser och kommittéer.

Materialet skickas till deltagarna efter utbildningen.

För vem? Organisationsledare

Information