Webbanmälan

Tränarutbildning SKIDLEKA Digital 23 januari

Utbildningen behandlar lekstadiet som är det första utvecklingsstadiet i Svenska Skidförbundets utvecklingsmodell för längdskidor.

Utbildningen vänder sig till nuvarande eller blivande tränare för barn upp till cirka 9 år. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år. När tränare i det yngre åldersspannet anmäler sig rekommenderar vi att en äldre ledare från föreningen går utbildningen samtidigt, alternativt gått tidigare, för att vara mentor och bollplank för att stötta de unga i sin nya roll som tränare. 

Den webbaserade Introduktionsutbildningen längdskidor ska genomföras inför den digitala utbildningsträffen.

Utbildningens innehåll och mål

Efter genomförd utbildning ska du känna dig trygg att leda barn upp till cirka 9 år och ha fått kunskap om:

 • Idrottens organisation
 • Svenska Skidförbundet utvecklingsmodell – Blågula vägen
 • Barnets utveckling
 • Ledarskapet
 • Träningen
 • Skidteknikens grunder
 • Tävling på barns villkor
 • Skidutrustning för barn.

Utbildningsform och upplägg

Utifrån rådande coronasituation och de regionala restriktioner samt allmänna råd som införts kommer denna utbildning att genomföras digitalt. Upplägget har anpassats utifrån ett digitalt genomförande där ett praktiskt pass ändå kommer att kunna genomföras. I det läge vi befinner oss får vi göra det bästa av situationen och glädjas åt att utbildningstillfället ändå kan genomföras. Vi ser möjligheterna istället för hindren!

Utbildningen sker genom ett varierat lärande och består av både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen består av en introducerande webutbildning samt en avslutande digital utbildningsträff. Innan den digitala träffen ska den webbaserade utbildningen vara genomförd. Introduktionsutbildningen kan genomföras individuellt eller tillsammans i föreningen.
Anmälan till Introduktionsutbildningen görs här:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1398358

Utbildningens totala tidsomfattning är cirka 10 timmar (3 timmar web + 7 timmar digital träff), =14 lektionstimmar (45 min). Den digitala träffen genomförs under en dag.

Utbildningsmaterial

Kurslitteratur (SISU Idrottsböcker)

 • Skidor för barn 
 • Bli en stjärna på skidor 
 • Lek med rörelseförståelse
 • Blågula vägen (SSF)

Inspiration/ stödmaterial - skidor.com: 

 • Inspirationshäfte skidlekar 
 • Träna tillsammans

     https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/Utbildning/litteraturochstodmaterial

Information

 • 2021-01-11
  • 2021-01-23 09:00 - 17:00
 • Digital
 • Hilda Hörnlund, Magdalena Eklund, Urban Edlund
 • 1200 SEK
 • Kostnaden beror på antalet deltagare som anmäler sig till utbildningen, men max 1200 kr. I avgiften ingår kurslitteratur. Er förening kan söka idrottslyftsmedel för utbildningens anmälningsavgift. Mer info kring idrottslyftsmedel finner ni här: https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/Utbildning/Idrottslyftsmedel/
 • SSFs introduktionsutbildning web

Information

 • 2021-01-11
  • 2021-01-23 09:00 - 17:00
 • Digital
 • Hilda Hörnlund, Magdalena Eklund, Urban Edlund
 • 1200 SEK
 • Kostnaden beror på antalet deltagare som anmäler sig till utbildningen, men max 1200 kr. I avgiften ingår kurslitteratur. Er förening kan söka idrottslyftsmedel för utbildningens anmälningsavgift. Mer info kring idrottslyftsmedel finner ni här: https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/Utbildning/Idrottslyftsmedel/
 • SSFs introduktionsutbildning web
Ett arrangemang av SISU Idrottsutbildarna, idrottens eget studieförbund. Vi jobbar med bildning och utbildning inom idrotten, och stimulerar till människors lärande.

Vi består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder utveckling inom idrotten.