Webbanmälan

Idrottspsykologi

Välkommen till kursen Idrottspsykologi!

Idrottspsykologi är kursen för dig som är ledare för aktiva från cirka 13 år och som har ett uttalat mål med sin träning och tävling inom Gymnastikförbundets olika verksamheter. Kursen tar upp ämnen som att upprätthålla och utveckla självförtroende, oro, reglera spänningsnivån och koncentrationen. Kursen inleds med självstudier, där du som deltagare redan innan kurstillfället får lära dig om och prova på inre samtal. Övningen nyttjas för att kunna hjälpa de aktiva att öva olika psykologiska färdigheter som kan bidra till ett ökat välbefinnande och förbättrade prestationer. Under kurstillfället kommer du att få möjlighet att diskutera dina upplevelser, reflektioner och tankar med de andra deltagarna. Deltagarmaterialet är digitalt och kompletteras med ett kurstillfälle; i kurskalendern kan du välja ett fysiskt eller digitalt tillfälle (via videokonferens med deltagare på distans). 

Länk till kursplan

Omfattning och material 
Kursens längd är fem lektioner á 45 minuter varav cirka en lektion genomförs som självstudier inför kurstillfället. Deltagarmaterialet och självstudierna finns digitalt och du kommer att få inloggningsuppgifter skickade till dig i god tid inför kursstart. 

Förkunskapskrav 
Deltagaren ska, utöver kursens självstudier, ha genomfört Gymnastikens baskurs – träning och tävling alternativt Baskurs Gruppträning, Gymnastikens ledarskap samt Intro Svensk Gymnastik.