Webbanmälan

Fortsättningsutbildning för tränare, digital (Jönköping)

Den här utbildningen är för dig som tidigare har gått Grundutbildning för tränare. Precis som tidigare utbildningar varvas teori och praktik genom självstudier via webb och fysiska träffar.

Du få gå utbildningen från det år du fyller 16 år.

I Fortsättningsutbildning för tränare kommer du att känna igen begrepp och perspektiv från grundutbildningen. Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling.

Du får även fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och om hur du kan arbeta för att dina träningar ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga och kan påverka. Dessutom ger utbildningen stöd när du ska använda dina kunskaper i praktiken. I utbildningen ingår att du reflekterar, samtalar och gör olika uppgifter, såväl enskilt som i grupp. Syftet är att komma så nära tränarens vardag som möjligt.

Det varierade lärandet utgörs av:

 • Hemuppgifter, som du gör själv eller tillsammans med andra i föreningen.
 • Distans, egen inläsning av utbildningswebbens innehåll, böcker, artiklar med mera, samt reflektion.
 • Fysiskt alternativt digitala utbildningstillfällen, praktisk tillämpning, dialog och erfarenhetsutbyte med andra.
 • Digitalt klassrum, enskilda och gruppuppgifter, samt reflektion i forum.

Fortsättningsutbildningen omfattar totalt 32–35 utbildningstimmar á 45 minuter varav 15–18 av dem genomförs som egna studier på webb, i det digitala klassrummet och på hemmaplan.

Information

 • 2021-02-21
  • 2021-02-24 18:00 - 21:00
  • 2021-03-24 18:00 - 21:00
  • 2021-04-24 09:00 - 17:00
 • Digitalt
 • 1800 SEK

Information

 • 2021-02-21
  • 2021-02-24 18:00 - 21:00
  • 2021-03-24 18:00 - 21:00
  • 2021-04-24 09:00 - 17:00
 • Digitalt
 • 1800 SEK

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.