WebbanmÀlan

Grundutbildning för tränare - Digitalt

Du som tränare inom idrotten har ett värdefullt uppdrag. Ett uppdrag som ger dig massor av energi och upplevelser. Du får möta en mängd olika människor och får möjlighet att utvecklas både som tränare och människa. I din tränarroll kan du hjälpa andra att växa och utmanas i sin idrottsutövning. Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att utgå från i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Grundutbildningen är obligatorisk om du önskar vidareutveckla din tränarroll i Fortsättnings- och Högre tränarutbildning.


För vem är utbildningen?
Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.


Grundutbildningens avsnitt

Jag och idrottsrörelsen
Jag och ledarskapet
Jag och träningen
Jag och utövaren
Valbart avsnitt


Grundutbildningens upplägg

Egna studier via webb
Fysisk träff/träffar
Hemuppgift
Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min


Förkunskaper
Det krävs inga förkunskaper men vill du redan nu börja utbilda dig rekommenderar vi dig att börja med Introduktionsutbildning för tränare (www.sisuidrottsutbildarna.se).    


Frågor
E-post: malin.eriksson@rfsisu.se
Mobil: 070-285 43 57


Information