Webbanmälan

Digital utbildning - IdrottOnline - Kassör - Tema

IdrottOnline - Idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Utbildningen syftar till att ge kunskap om kassörsspecifika funktioner i IdrottOnline rörande medlemshantering och avgifter.

OBS
Denna utbildning vänder sig enbart till medlemmar i dalaföreningar.

Målgrupp
Kassörer som ska använda IdrottOnline.

Innehåll
- Administration, lägga till och ta bort person
- Avgifter, skapa och hantera
- LOK-stöd, ansökan
- Idrottslyftsmedel, ansökan

Mer information och manualer finns under www.idrottonline.se

Om du vid anmälan inte får någon bekräftelse, vänligen meddela Kerstin Fryksén

Information

  • 2021-04-22
    • 2021-04-27 18:00 - 21:00
  • Zoom
  • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

Information

  • 2021-04-22
    • 2021-04-27 18:00 - 21:00
  • Zoom
  • Utbildningen är kostnadsfri. Anmälan är bindande. Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande, faktureras 500 kr/person.

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.