Webbanmälan

Grundutbildning för tränare, Norrköping

Grundutbildningen är till för alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja att utvecklas vidare. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år.

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Grundutbildningens avsnitt:
» Jag och idrottsrörelsen
» Jag och ledarskapet
» Jag och träningen
» Jag och utövaren
» Valbart avsnitt

Grundutbildningens upplägg:
» Egna studier via webb
» Fysisk träff/träffar
» Hemuppgift
» Omfattar totalt ca 25 lektionstimmar á 45 min

Kursavgift : 1800 kr/person, deltagaravgiften faktureras föreningen efter tillfälle 1. Kontakta er förenings RF-SISU idrottskonsulent hos oss och ansök om projektstöd. Då kan föreningen få bidrag på 1800 kr som ni kan betala fakturan med. 100 % närvaro krävs på båda tillfällena samt godkända inskickade uppgifter i tid gäller för att bli godkänd. Vid ej slutförd utbildning har deltagaren 10 månader på sig att slutföra utbildning vid ett annat tillfälle för att bli godkänd. Om inte det uppfylls faktureras föreningen 1000 kr.

Avbokningsregler: Senast 3 dagar innan kursstart, annars faktureras hela deltagaravgiften.

Kontaktperson: Anna-Karin Sunnerstam, 010-476 50 24, anna-karin.sunnerstam@rfsisu.se
OBS! Ta med egen dator eller mobil! 

Information

 • 2021-02-25
  • 2021-03-03 18:00 - 20:15
  • 2021-04-10 08:30 - 17:00
  • 2021-04-10 23:00 - 2021-04-11 07:30
 • Digitalt via ZOOM
 • Madelen Casta

Information

 • 2021-02-25
  • 2021-03-03 18:00 - 20:15
  • 2021-04-10 08:30 - 17:00
  • 2021-04-10 23:00 - 2021-04-11 07:30
 • Digitalt via ZOOM
 • Madelen Casta

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.