Webbanmälan

Idrottspsykologi - Tema - Ledarskapets betydelse för nervositet och stress (Digital utbildning)

Vill du som tränare få kunskap och verktyg till att motverka och hantera nervositet hos dina idrottare?

I denna utbildning går vi igenom inlärningspsykologins koppling till nervositet och stress i idrotten. Du får lära dig vad stress och nervositet är, hur det vidmakthålls, och vilka problem det kan skapa. Med denna kunskap kan du sedan normalisera, förklara och hjälpa dina adepter att bryta sig loss från negativa spiraler av stress, nervositet och undvikande beteenden.

Mål och syfte
Att förstå människans mekanismer bakom stress och nervositet i idrottssammanhang. Att med denna kunskap kunna identifiera orsak, normalisera tillståndet och förklara nervositet. Att lära sig hur man kan motverka att stress och nervositet vidmakthålls och går ut över den enskildes glädje och utveckling. Att vidare kunna hjälpa idrottaren med lindrigare former av stress och nervositet.

Innehåll
• Beteendeanalys – Grundläggande drivkrafter till idrottsbeteenden
• Stress och Nervositet – Vad händer i kroppen?
• Respondent inlärning – Hur skapas och vidmakthålls nervositet och rädslor.
• Praktiska övningar – Lär dig analysera idrottarens beteende.
• Att ”bota” lindrigare former av nervositet och stress – Vad kan du säga, göra och förändra?

Målgrupp
Tränare, ledare och föräldrar. Rekommenderad minimiålder är 16 år.

Utbildningsansvarig 
Emma Jonnergård
emma.jonnergard@rfsisu.se
010-476 57 15

Kallelse
Skickas via e-post, glöm ej ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut.

Information

 • 2021-01-27
  • 2021-02-06 09:00 - 16:00
 • Digital utbildning
 • Anna Funke
 • 425 SEK
 • Utbildningsmaterial ingår i kostnaden.

Information

 • 2021-01-27
  • 2021-02-06 09:00 - 16:00
 • Digital utbildning
 • Anna Funke
 • 425 SEK
 • Utbildningsmaterial ingår i kostnaden.

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.