Webbanmälan

Digital Banläggarutbildning, grund

Digital Banläggarutbildning, grund

Vi har fått betydligt fler anmälningar än vi förväntat oss. Just nu har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda fler möjlighet att delta. Efter den här utbildningsomgången kommer vi att utvärdera och eventuellt återkomma med fler utbildningstillfällen. 

Svenska Orienteringsförbundet bjuder in till en digital banläggarutbildning, grund. Utbildningen kommer helt och hållet att genomföras digitalt via Teams. Utbildningen omfattar sex tillfällen om cirka 2 timmar vid varje tillfälle. Utöver det tillkommer inläsning och eget arbete mellan träffarna. Utbildningen är ett försök för att testa möjligheterna med digital utbildning och skaffa erfarenhet inför eventuellt kommande digitala utbildningar.

Tid

Utbildningen omfattar sex olika tillfällen.

Tillfälle 1, 20 januari 2021 klockan 18-20

Tillfälle 2, 3 februari 2021 klockan 18-20

Tillfälle 3, 17 februari 2021 klockan 18-20

Tillfälle 4, 3 mars 2021 klockan 18-20

Tillfälle 5, 17 mars 2021 klockan 18-20

Tillfälle 6, 7 april 2021 klockan 18-20

Utöver de digitala tillfällena tillkommer inläsning och eget arbete mellan samtliga träffar. Du bör vara beredd att avsätta minst 20-24 timmar till hela utbildningen.

Plats

Hela utbildningen genomförs digitalt via Microsoft Teams. Som anmäld kommer du att få en kallelse till respektive träff. Kallelsen innehåller en länk för att ansluta till utbildningen.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att öka dina kunskaper kring banläggning för träning och tävling. Efter utbildningen har du fått ökad kunskap om banläggning och ska kunna vara banläggare i samband med orienteringsarrangemang på nivå 3-5. Antalet deltagare är maximerat till 20 personer. Vi fler anmälda ordnas en kölista.

Innehåll

Utbildningen innehåller följande moment:

-        Banläggningens grunder

 • Distansernas särart
 • Åtgärder långt före tävling
 • Hänsyn till djur och natur
 • Grundläggande riktlinjer
 • Sträckornas syfte
 • Val av kontrollpunkter
 • Sportslig rättvisa
 • Barn och unga
 • Banor från grön till svart nivå
 • Tekniska anvisningar
 • Eget arbete

Kurslitteratur

Boken Banläggning. Boken köper du i god tid innan utbildningen via SISU Idrottsböcker, https://www.sisuidrottsbocker.se/produkt/banlaggning/. Boken kostar 279 kronor.

Övrigt material

För att kunna delta på utbildningen är det bra om du har tillgång till följande.

 • Dator
 • Ett digitalt banläggningsstöd. Kursledaren kommer att använda OCAD 2020. Även andra versioner av OCAD fungerar bra. Se mer på https://www.ocad.com/en/. Fråga i din förening om det finns en teamlicens för OCAD som du kan använda.
 • Tillgång till en karta i digitalt format för att kunna genomföra det egna arbetet. Fråga den som är kartansvarig i din förening.
 • Microsoft Teams för att kunna ansluta till utbildningen. Läs mer på https://www.microsoft.com/sv-se/microsoft-365/microsoft-teams/free.

Kursledare

Lasse Greilert, Svenska Orienteringsförbundet

Kursavgift

Kursavgiften är 500:- per deltagare. Kursavgiften faktureras deltagarna eller deltagarnas respektive förening. Ange fakturaadress i samband med anmälan.

Anmälan

Senast den 6 januari 2020. En bekräftelse med mer information skickas ut till samtliga antagna deltagare ungefär en vecka för utbildningens första tillfälle.

Upplysningar

Har du frågor angående utbildningen kontakta Lasse Greilert, 010-476 53 66, lars.greilert@orientering.se.

Välkommen med din anmälan!

Information

 • 2021-01-06
  • 2021-01-20 18:00 - 20:30
  • 2021-02-03 18:00 - 20:30
  • 2021-02-17 18:00 - 20:30
  • 2021-03-03 18:00 - 20:30
  • 2021-03-17 18:00 - 20:30
  • 2021-04-07 18:00 - 20:30
 • Lars Greilert
 • Respektive deltagare ansvarar själv för eventuell förtäring.
 • 500 SEK
 • I kursavgiften ingår kursledning och dokumentation.
 • 20 av 20

Information

 • 2021-01-06
  • 2021-01-20 18:00 - 20:30
  • 2021-02-03 18:00 - 20:30
  • 2021-02-17 18:00 - 20:30
  • 2021-03-03 18:00 - 20:30
  • 2021-03-17 18:00 - 20:30
  • 2021-04-07 18:00 - 20:30
 • Lars Greilert
 • Respektive deltagare ansvarar själv för eventuell förtäring.
 • 500 SEK
 • I kursavgiften ingår kursledning och dokumentation.
 • 20 av 20