Webbanmälan

Kassör

Idrottens föreningslära - vägen till en framgångsrik idrottsförening

Vårt Tema för kvällen är  kassör bra för dej som nyss blivit vald. 

För att en förening ska bli framgångsrik krävs det att samtliga delar fungerar och att det finns kunskap om vad som krävs i ett föreningsarbete.

RF-SISU Västmanland och RF-SISU Sörmland har gemensamt tagit fram en serie utbildningar för dig som arbetar i föreningens styrelse. Syftet är att öka kunskapen för att kunna skapa de bästa av förutsättningarna för den idrottsliga verksamheten. Du väljer om du vill gå en eller flera av utbildningsserien.

Våra Teman

 • Föreingslära grund
 • Verksamhetsplanering
 • Kassör
 • Ekonomi, budget och uppföljning
 • Valberedning

Tema kassör

Kassören har en viktig roll i styrelsen som hjälper till att skapa god ordning, bra ekonomisk redovisning och kontroll.

En del av innehållet:
• kassörens uppgifter
• bokföring — redovisning
• bokföring — debet/kredit
• bokföringsprogram
• föreningens ekonomi — planering och budget
• lagkassor
• årsbokslut.


Nästa steg blir

27 april           Tema Föreningens ekonomi budget och uppföljning 

7 oktober         Tema Föreningslära grund

26 oktober       Tema Föreningens ekonomi, budget och uppföljning

16 november    Tema Valberedning


Information

 • 2021-04-13
  • 2021-04-15 18:00 - 19:30
 • Via Teams
 • Margareta Hofgaard
 • Ingen kostnad

Information