Webbanmälan

Grundutbildning för tränare - Digitalt 8/4, 20/4, 6/5

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning, studier och undersökningar för att ge dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Utbildningen vänder sig till alla tränare oavsett vilken idrott du är engagerad i, hur länge du har varit tränare eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Du får gå utbildningen från det år du fyller 14.

Utbildningen genomförs i ett varierat lärande där utbildningswebben kan ses som utbildningens ”hjärta”. Utbildningswebben innehåller kunskap om de utgångspunkter som vi anser är viktiga för att lägga en bra grund som tränare. Med hjälp av reflektionsfrågor samt konkreta verktyg hoppas vi öka förståelsen ytterligare. Via våra träffar och hemuppgiften i den egna föreningen skapar vi förutsättningar för att koppla ihop utbildningen med deltagarnas vardag. Vi ger också tips på hur tränaren kan jobba rent praktiskt.

Jag och idrottsrörelsen - få förståelse för vad uppdraget som tränare innebär, i vilket sammanhang du verkar och vilket ansvar och vilka möjligheter som inryms i uppdraget

Jag och ledarskapet - få förståelse om vikten av ett idé- och värdestyrt ledarskap där vi hela tiden behöver arbeta för en kultur som genomsyras av öppenhet och inkludering

Jag och träningen - få grundläggande kunskap i vad ett holistiskt perspektiv är, så att du praktiskt kan använda dig av det vid planering, genomförande och uppföljning av träningar

Jag och utövaren - få kunskap som riktar sig till den målgrupp du tränar oavsett om det är barn, ungdomar eller vuxna.

Dessutom får du välja ett ämne du vill fördjupa dig i, utifrån de valbara teman som finns. Till respektive temaavsnitt finns en hemuppgift som ska genomföras och redovisas till arrangören innan utbildningen är klar och deltagaren är godkänd.

Grundutbildningens upplägg:

Egna studier via webbplattform tillsammans med ett reflektionsblad

Fysisk träff/träffar (under våren 2021 sker detta vid tre träffar digitalt)

Hemuppgift i form av valbart tema som du ska sedan redovisa in till utbildaren.

Utbildningens omfattning: Totalt cirka 25 timmar (självstudier och träffar samt hemuppgiften)

Kursledare: Ronnie Andersson

Kostnad: 1800 kronor/person. Föreningar erhåller ett stöd från RF-SISU Uppland för personer som är eller kommer att vara ledare för barn och ungdomar i åldern 7-25 år efter genomförd och godkänd utbildning.

Minst antal deltagare 6 och max antal deltagare 20 (inkl. kursledaren).

Foto: Håkan Flank

Information

 • 2021-03-29
  • 2021-04-08 18:00 - 21:00
  • 2021-04-20 18:00 - 21:00
  • 2021-05-06 18:00 - 21:00
 • Digitalt viaTeams
 • Ronnie Andersson
 • 1800 SEK
 • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen kostnaden.
 • 6 av 20

Information

 • 2021-03-29
  • 2021-04-08 18:00 - 21:00
  • 2021-04-20 18:00 - 21:00
  • 2021-05-06 18:00 - 21:00
 • Digitalt viaTeams
 • Ronnie Andersson
 • 1800 SEK
 • Avbokning måste ske en vecka innan kurstillfället. Annars faktureras föreningen kostnaden.
 • 6 av 20

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.