Webbanmälan

Fysisk aktivitet på recept (FAR) inom idrotten - metod och tillvägagångssätt, digitalt

Välkommen till en digital utbildning där du får lära dig om metoden fysisk aktivitet på recept och dess tillvägagångsätt, idrottens roll i arbetet och hur samverkan kan fungerar mellan hälso- och sjukvården och FaR-aktörer.

Arbetet med FaR® är en angelägen insats för folkhälsan, men är samtidigt också värdefullt för föreningen. Det kan generera nya medlemmar, och på sikt också ledare, samtidigt som det stärker föreningens profil och kan bidra till att ett bredare utbud erbjuds i föreningen.

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en evidensbaserad metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR® förskrivs av legitimerad personal i dialog med patienten och är individuellt anpassad till personens egen förmåga, intresse och hälsotillstånd.

  En grundläggande del i FaR®-arbetet är den samverkan som sker mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer i samhället, till exempel inom idrottsrörelsen, som har en lång erfarenhet av att arbeta med fysisk aktivitet, motion och träning samt andra organisationer eller i den privata sektorn.

För att finnas med som FaR-aktör på www.farsmaland.se och i andra sammanhang ska man delta på denna utbildning som erbjuds kostnadsfritt. Vill ni bli en av dem som tar emot personer som blivit ordinerade fysisk aktivitet?

För mer information, kontakta RF-SISU Småland, Linda Odqvist, tel. 036-34 54 04, linda.odqvist@rfsisu.se.

Information

 • 2021-04-05
  • 2021-04-14 17:00 - 19:30
 • Digitalt, länk mailas i kallelsen
 • Linda Odqvist
 • Kostnadsfri - visst kursmaterial ingår!

Information

 • 2021-04-05
  • 2021-04-14 17:00 - 19:30
 • Digitalt, länk mailas i kallelsen
 • Linda Odqvist
 • Kostnadsfri - visst kursmaterial ingår!

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt.

Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund.

Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.