Webbanmälan

Att leda lärande samtal

All kommunikation kommer att ske via e-post. Var därför noga med att ange rätt e-postadress. Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Anslutningslänk skickas ut i samband med kallelsen någon dag innan.

Lärandet är en central del i utvecklingen, både för dig som individ och din organisation. Genom samtal och erfarenhetsutbyte med andra skapas goda förutsättningar att upptäcka ny kunskap, se nyanser och nya möjligheter. Kanske du till och med inspireras att utmana dina egna valda sanningar.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studieförbund och kärnan i vår verksamhet är samtalet och mötet mellan människor. Vi tror på att lära av varandra genom dialog, interaktion och reflektion, där varje deltagare ses som en resurs utifrån sina egna erfarenheter och tankar.
Med denna utbildning vill vi visa hur du som samtalsledare, genom att använda olika metoder och ställa olika typer av frågor kan öka lärandet hos er som deltar i det samtalet. Efter utbildningen är du godkänd lärgruppsledare.

Innehåll:

 • Samtalsledning och frågeteknik
 • Pedagogiska verktyg och metoder
 • Begreppen folkbildning, bildning och utbildning
 • Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna
 • Våra verksamhetsformer

Information

 • 2021-05-15
  • 2021-05-18 18:00 - 21:00
 • Digitalt via Zoom
 • Bengt Svensson
 • Utbildningen är kostnadsfri
 • 13 av 40

Information

 • 2021-05-15
  • 2021-05-18 18:00 - 21:00
 • Digitalt via Zoom
 • Bengt Svensson
 • Utbildningen är kostnadsfri
 • 13 av 40

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.