WebbanmÀlan

Röksignaler, klubbtidning eller sociala medier? - så når ni ut till medlemmarna.

Genom en bra och tydlig kommunikation i er vardag är det lättare att skapa en gemensam värdegrund för föreningen och samsyn mellan medlemmar. 

Vilka budskap och vilken information vill ni nå ut med till medlemmar och andra intresserade utanför er förening? 
Vilken struktur har ni för intern kommunikation mellan medlemmar eller mellan styrelsen och medlemmar? 

Utbildare är Hanna Sjöberg som är kommunikatör och idrottskonsulent på RF-SISU Halland. Hanna har arbetat i 20 år som journalist på en rad olika lokal -och regional tidningar runt om i landet. Eftersom kommunikation är ett ämne som ligger henne väldigt varmt om hjärtat, inte minst eftersom det påverkar nästan allt runtomkring oss, har hon också fördjupat sig i strategisk kommunikation.

Kombinera gärna denna utbildning med en föreningsutvecklingsprocess där ni arbetar med exempelvis er vision och värdegrund. Ta kontakt med föreningens Idrottskonsulent för att skapa en plan för föreningen. 

I dagsläget erbjuds våra utbildningar endast digitalt men det kan ändras under våren med möjlighet att träffas fysiskt. 

Information