Webbanmälan

Webbinarie - skicka in LOK-stödsansökan & skapa kommunfil

Anmälan ska vara gjord senast 15/8. Mötet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams och länk skickas ut i anslutning till mötet. 

Vi går igenom hur att skicka in LOK-stödsansökan samt ta ut en kommunfil.

Roller som behövs för att hantera är: ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare

IdrottOnline är idrottsrörelsens egna administrationsverktyg. Det är gratis för föreningar att använda och är en länk mellan idrottföreningar, förbund och Riksidrottsförbundet.

Idrottsföreningar i Skåne kan kontakta pia.bergknut@rfsisu.se för frågor om systemet och angående tillfället. 

Information

  • 2021-08-15
    • 2021-08-16 10:00 - 10:45
  • digitalt
  • Pia Bergknut

Information

  • 2021-08-15
    • 2021-08-16 10:00 - 10:45
  • digitalt
  • Pia Bergknut

RF-SISU Skåne är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.