Webbanmälan

Utveckling parabordtennis: alt. 13/1 och 21/1

Svensk parabordtennis har, precis som annan paraidrott, i stort sett haft en vikande trend när det gäller antalet utövare både i träning och tävling de senaste åren. Svenska Bordtennisförbundet, SBTF, vill givetvis jobba mot detta och i stället arbeta för att öka vår verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Vill du som intresserad av paraidrott vara delaktig och vara med och påverka framtiden?

Välkommen till ett givande dialogforum där Daniel Ellermann, förbundskapten för parabordtennislaget, berättar mer om SBTF:s tankar om utveckling av parabordtennisen och fångar upp dina idéer och förslag. 

Med på mötet finns också Dennis Lindahl, styrelseledamot i SBTF, Eskil Tyrberg, föreningsutvecklare och Marit Brodd Almgren, utbildnings- och verksamhetskoordnator. 

#pingisförallaöverallt
#PINGPONGPOWER

De frågor som vi vill lyfta handlar om:

 • Rekrytering – hur rekryterar vi paraspelare år 2021? Fungerar traditionell rekrytering, vad behöver vi göra annorlunda?
 • Den vikande trenden på tävlingar – hur vänder vi trenden? Varför åker inte spelare på våra traditionella paratävlingar?
 • Förslag på regeländringar, tävlingssystem och klasser.
 • Regionala satsningar – kan vi utöka samarbetet mellan föreningar för att lyfta paraspelare? Gemensamma träningar/läger i riktade områden?
 • Hur kan SBTF hjälpa föreningar som arbetar/vill arbeta med paraspelare?

Utvecklingstillfället anordnas digitalt och vi kör via plattformen Teams. Det är gratis att delta. 

Varmt välkommen med din anmälan!

Har du frågor/funderingar? Kontakta Marit Brodd Almgren, marit.brodd.almgren@svenskbordtennis.com, tel: 073 749 08 11.

#pingisförallaöverallt
#PINGPONGPOWER

Information

 • 2021-01-12
  • 2021-01-21 14:00 - 16:00

Information

 • 2021-01-12
  • 2021-01-21 14:00 - 16:00