Webbanmälan

Repetitionsutbildning C-domare - Gevär och Pistol

Repetitionsutbildningen för C-domare riktar sig till dig som har en C-licens Gevär eller Pistol med utgångsdatum 2018 eller senare och vill förlänga domarlicensen.

Syfte: Att förlänga domarlicenser.

Plats: Digitala mötesverktyget Zoom, en länk till utbildningen med instruktioner kommer skickas ut till de som anmäler sig.

Tid: Tisdag den 30:e mars kl. 18-21

Pris: Utbildningen är kostnadsfri.

Förberedelser: Du ska ha läst relevanta delar av ISSF reglemente kap 6 (allmänt), kap 7 (gevär) eller kap 8 (pistol). Under utbildningen ska du ha tillgång till reglementena för att snabbt hitta i dom. Se senaste utgåva: https://www.skyttesport.se/reglerochbestammelser/

En dryg vecka före utbildningen kommer du få inlämningsuppgifter samt uppgifter att lösa skriftligt inför första tillfället. Meningen är att du ska få en första inblick i hur regelverket är uppbyggt. 

Under utbildningen måste du ha tillgång till en dator med Zoom, se https://zoom.us/ 
En del bilder som visas under utbildningen är inte lämpliga på mobiltelefon p.g.a. att de har för liten skärm. 
Zoom fungerar bäst om du laddar ner och installerar programvaran även om inloggning via webbgränssnitt fungerar.

Övrigt: Föreläsningarna kommer att spelas in för att eventuellt användas senare i utbildningssyfte.

Frågor: Eventuella frågor skickas till domare@skyttesport.se

Varmt välkomna till utbildningen!

Information

  • 2021-03-18
    • 2021-03-30 18:00 - 21:00
  • Zoom
  • Bo Ohlsson, Jan-Olof Olsson

Information

  • 2021-03-18
    • 2021-03-30 18:00 - 21:00
  • Zoom
  • Bo Ohlsson, Jan-Olof Olsson