Webbanmälan

Mentorprogram 2021/2022


Programmet syftar till att fungera som ett ledningsstöd till chefer och ledare inom idrottsrörelsen med målet att deltagarna blir tryggare i sitt ledarskap samt att de får tillgång till ett nätverk av andra chefer och ledare samt mentor. 
När du anmäler dig till mentorprogramet kommer du att få några frågor som du ska svara på. Dessa frågor har två syften. Dels syftar de till att klargöra sökandes roll och huruvida den passar för mentorprogrammet. Dels syftar frågorna som ett underlag för matchningen mellan adept och mentor.
Detta innebär att ett urval bland deltagare kommer att göras och anmälan till programmet innebär inte att du garanteras plats på programmet.
Om du har frågor kring ovanstående (exempelvis om din roll passar för programmet) rekommenderar vi att du antingen tar kontakt med Tommy Nordmark eller Kristoffer Berg för ett samtal kring detta.

Kontakt
Kristoffer Berg, Process- och projektledare
kristoffer.berg@rfsisu.se eller 08-699 61 66

Tommy Nordmark, HR-specialist, Chefs- och ledarutveckling
tommy.nordmark@rfsisu.se eller 08-699 61 11

Ytterligare information hittar du här >> https://www.boson.se/utbildning/omrade/idrottens-mentorprogram/

Information

  • 2021-10-12 09:00 - 17:00
  • 2022-02-08 09:30 - 12:00
  • 2022-05-10 08:30 - 12:00
 • Kristoffer Berg, Tommy Nordmark
 • 10000 SEK
 • inkl. kurslitteratur samt träffar på Bosön. Eventuella resor och logi bekostas av deltagaren.
 • Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

Information

  • 2021-10-12 09:00 - 17:00
  • 2022-02-08 09:30 - 12:00
  • 2022-05-10 08:30 - 12:00
 • Kristoffer Berg, Tommy Nordmark
 • 10000 SEK
 • inkl. kurslitteratur samt träffar på Bosön. Eventuella resor och logi bekostas av deltagaren.
 • Avbokning senare än 4 veckor innan kursstart debiteras med full avgift. Vid sjukdom krävs sjukintyg.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.