Webbanmälan

Värdegrund – att gå från ord till handling

Värdegrunden synliggör organisationens värderingar och ”ståndpunkter”, något som bör genomsyra all verksamhet i organisationen. För att det ska bli verklighet är det viktigt att värdegrunden tas från ord på ett papper till konkret handling.

Under denna digitala träff kommer du att få en ökad förståelse för begreppet värdegrund och vikten av att arbeta med detta i er förening. Utbildningen kommer ta upp hur föreningar kan arbeta samt konkreta tips och råd. Utbildningen gästas även av några personer från föreningar som har gjort resan och arbetat med värdegrundsfrågor. 

Utbildningen ger dig tips och inspiration samt hur Ni kan arbeta med detta i förening och från ord till handling.
Utbildningen vänder sig till Dig som är intresserad och/eller arbetar med dessa frågor i förening/förbund.

Målsättningen med träffen är:

Ökad kunskap kring begreppet och arbete med värdegrunden i förening.
Att du får med dig tips på hur du och din förening kan fortsätta ett bra värdegrundsarbete

Välkommen med din anmälan!

Kontaktuppgifter till utbildare;

Jennifer Zetterberg

jennifer.zetterberg@rfsisu.se

Information

    • 2021-03-15 18:00 - 20:30
  • Digitalt
  • 20 av 20

Information

    • 2021-03-15 18:00 - 20:30
  • Digitalt
  • 20 av 20

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.