WebbanmÀlan

TGU 1 - Framtidens Ledare - Stockholm 2021

14 aug 9.00–20.00: Teoridag digitalt + ett praktiskt pass hemma.
15 aug 9.00–18.30: Teoridag digitalt.
16 aug 9.00–19.30: Praktik på TSK Malmen.
Återträff: Meddelas senare när vi ser hur pandemin utvecklas. Detta är en utbildning för dig som vill ta ytterligare ett steg i din utbildning som tränare.  

Anmälan
Vid rubriken Idrottsorganisation väljer du din förening inklusive den idrott du utövar. Prova olika alternativ om du inte får fram din förening som exempel  Den klubb du anger i din anmälan kommer att bli fakturerad för kursen. Skall något annat gälla ber vi dig kontakta vårt kansli.

Kallelse
Kallelse mejlas till alla deltagare ca 3 veckor innan kursstart.


Andra steget i utbildningsprogrammet är kursen TGU 1 (Tennisens Grundtränarutbildning 1). Kurslängden är 4 + 1 dagar med inläsning och uppgifter mellan kurstillfällena. Kursen består av teoretisk och praktisk undervisning i tränarskap, träningslära, tennismetodik, tennisteknik, biomekanik, tennistaktik, pedagogik och föreningskunskap. Ett uppföljningstillfälle kommer till våren 2022 i februari alternativt mars.

Tennis Stockholm har utvecklat TGU 1 i samråd med tränare och klubbarna. Önskemål har varit att utbildningarna hålls innan terminsstart eller under lov. För att stärka ledarna i klubbarna var det nytt från hösten 2018 att klubben även ska anmäla en mentor som är i ledande ställning i klubben som chefstränare, klubbchef etc. Mentorn är tillsammans med kursdeltagaren/rna från klubben. Tillsammans har klubben, mentorn och kursdeltagare möjlighet att genomföra ett projekt tillsammans och till projektet har klubben även möjlighet att ansöka om medel från Stockholmsidrotten.

Från och med14 augusti till och 16 augusti 2020 hålls fyra utbildningsdagar. Utbildningsdagarna följs sedan upp av ytterligare två dagar. Dagarna kommer att meddelas efter hand på grund av pandemin. Ledarens mentor deltar under en halvdag. Dag meddelas under våren. Mer information kring dagarna skickas ut ca 3 veckor innan kursstart. I samband med utbildningen genomförs ett projekt som klubben har möjlighet att ansöka om medel till om de önskar att delta. Ansök till utbildningen En ansökan till Framtidens Ledare sker av klubben och av mentorn. För ansökan krävs att du har genomgått Tennisens Plattformen med godkänt resultat samt att du regelbundet arbetar som tennistränare i en tennisklubb. Ansökan sker via www.tennisstockholm.se.

Sista anmälningsdag: 8 juni 2021.

Pris: 3 900 kronor per person.

Resa till och från utbildningen bekostas av deltagaren själv. Läs även vår folder TGU 1- Framtidens Ledare.

Välkommen med din anmälan!

När kursen är full innan sista anmälningsdag visas det på den som "röd" på statuslinjen vid anmälan. Du ställs då på en reservlista.

Avbokningsregler 
 
Om avbokning sker senare än 8 juni 2021 debiteras hela kursavgiften om avbokningen ej kan styrkas med läkarintyg. Anmäld som meddelar förhinder (med läkarintyg) senast 7 dagar (7 augusti) före kursstart erhåller halva avgiften i retur. Därefter återbetalas ingen avgift. Avboknings skriftligt via mail linda@tennisstockholm.se

Information