Webbanmälan

Att tänka jämställt – Case baserad digital utbildning

Denna workshop riktar sig till dig som vill få en första inblick i jämställhetsarbetet inom idrott på ett enkelt och tillgängligt sätt. Träffen syftar till att stötta ert arbete med jämställdhet genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Inom idrotten ser normerna olika ut beroende på idrott och inriktning. Ett generellt mönster kan vi dock se när det handlar om normer för vem som bestämmer inom idrotten: en vit medelålders man utan funktionsnedsättning och med tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Det visar CIF:s undersökning ”Vem håller i klubban?” från 2015 där 6 325 föreningar svarade på frågor om styrelsesammansättning. Det betyder att alla andra, som inte ser ut eller beter sig som normen, kan ha svårare att passa in, och det här är något som vi behöver bli bättre på att förebygga.


Information

En jämställd idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Med normkritiska glasögon kan vi lyfta upp och synliggöra rådande privilegier och begränsning.

Men ibland kan det vara svårt att få syn på dessa delar och strukturer som gör att idrotten har svårt att bli jämställd.

Hur kan vi öva på detta?

Under denna träff kommer vi att granska olika ”case”. Alltifrån hur besluts fattas i styrelserummen, hur fördelar föreningen budget och resurser, träningstider och hur sker rekrytering – vem ser vi är kompetent att göra vad? Vad är det för typ av språk som används – kan detta påverka hur vi ser på tjejer och killar? Vad använder vi för bilder i vår förenings media?

Tillsammans diskuterar vi vad som kan vara fallgroparna och hur man behöver tänka kring dessa delar för att etablera ett normkritiskt förhållningssätt inom föreningen.

En lika viktig del av jämställdhetsarbetet är att se till att alla får lika möjligheter att idrotta, att resursfördelningen i föreningar är jämn mellan könen och att tjejer/kvinnor ges lika stora möjligheter som pojkar/män att bli ledare och tränare. Inte minst eftersom styrelseledamöter ofta rekryteras ur tränarleden. ”En jämställd idrott” är definierad som en egen utvecklingsresa i strategi 2025, tillsammans med ”En inkluderande idrott”. Dessa två går i varandra och arbetet med både inkludering och jämställdhet ska ha en normmedveten ingång – arbetet handlar om att titta på normerna, strukturen, än att stärka grupper som under lång tid haft svårare att komma in i idrottens olika rum. Det är först när vi lär av och förändrar normen som strukturerna rubbas.

Viktigt

All kommunikation sker via mail så var noga med att skriva in din mailadress korrekt. Vid felaktig mailadress kommer du att missa inloggningsuppgifter och viktig info. Utbildningen sker via plattformen teams. Mer info samt inloggningsuppgifter kommer via mail några dagar innan utbildningen. För att det skall fungera är det viktigt att du i din anmälan anger samma mail du som tänker använda vid inloggningen till kursen.

Målgrupp: Ledare, beslutsförfattare och aktiva 

Kontakt vid frågor:

gabriella.prockl@rfsisu.se

Information

    • 2021-04-21 18:00 - 20:30
  • Digital
  • Gabriella Pröckl

Information

    • 2021-04-21 18:00 - 20:30
  • Digital
  • Gabriella Pröckl

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.