Webbanmälan

Grundutbildning - 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

Svensk Idrott har enats om en förflyttning mot 2025. I detta arbete är målen livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, idrott i förening samt idrotten gör Sverige starkare direkt avgörande eftersom de tillsammans tar hänsyn till en avgörande helhet. För att en framgångsrik förflyttning ska kunna ske mot dessa mål är kompetens kring jämställdhet och inkludering en framgångsfaktor. Som ett kompetensutvecklingsstöd erbjuds därför utbildningen 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott.

5 steg till inkludering är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass. Utbildningen ger ökad kunskap i hur normer som könsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer. Hur det går att få syn på utmaningar i den egna miljön som ger en bakgrund till varför ett normmedvetet synsätt är en förutsättning för att idrotten ska vara relevant och intressant för många även i framtiden- bortom 2025.

Kursen ger, utöver baskunskap om normers påverkan i idrotten, tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna miljön. Dessutom konkreta verktyg för att identifiera handlingar som måste till för att förändring ska ske. Kursens syfte är att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av plattformen ”Inkluderande idrott- normer, kunskap, inspiration” ingår.

Målgrupp:
Konsulenter, anställda i SF, SDF samt DF.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs

Datum och tid
6 oktober kl. 10:00 - 15:30

Plats  
Utbildningen genomförs digitalt via Teams.

Anmälan
Vid behov av tolk, anmäl detta i nästa steg och senast den 22 september. Övrig anmälan är öppen till den 29 september 2021.

Kontaktperson
Sofia B Karlsson, sofia.bkarlsson@rfsisu.se

Välkommen med din anmälan!
Information

    • 2021-10-06 10:00 - 15:30
  • Genomförs via Teams
  • Sofia B. Karlsson
  • Utbildningen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro debiteras 250 kronor.

Information

    • 2021-10-06 10:00 - 15:30
  • Genomförs via Teams
  • Sofia B. Karlsson
  • Utbildningen är kostnadsfri. Vid utebliven närvaro debiteras 250 kronor.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi utbildar och utvecklar idrottsrörelsen. Och vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.