Webbanmälan

Inkluderingsserien - Språk och normer

Rusta för att kunna inkludera!

Välkommen till en förinspelad föreläsning om språk och normer som ges av Mångkulturellt Centrum. Föreläsningen tar bland annat upp frågor om vem som passar in i normen och hur vi kan utmana ett språk som diskriminerar.

Välj själv när du vill utbilda dig

När du anmält dig kommer du få en länk till föreläsningen och i din egen takt tar du del av utbildningen. Tillsammans med länken får du även några reflektionsfrågor som du funderar på själv eller kanske lyfter med någon i din närhet eller i din förening.

Inbjudan till uppföljande samtal

Du, och alla andra, som gått utbildningen kommer även att bjudas in till ett reflekterande (digitalt) samtal som leds av RF-SISU Västerbotten. Det är givetvis frivilligt, men vi tror att du får ut mer av din utbildning om du får resonera och reflektera kring den tillsammans med andra.

Mångkulturellt centrum (MC) är en kommunal stiftelse i Botkyrka och grundades 1987. De verkar för ett gott samhällsklimat och för att öka kunskapen om de nya förutsättningar för demokratin som följer i spåren av migration och globalisering. MC bedriver utbildning, forskning och bokutgivning. Läs mer om MC via länken

Information

    • 2021-03-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Ola Svensson
  • Utbildningen är kostnadsfri

Information

    • 2021-03-01 00:00 - 2021-12-31 00:00
  • Ola Svensson
  • Utbildningen är kostnadsfri

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.