Webbanmälan

Förbunds- och klubbdomarkurs i Båstad

I samband med Elite Hotels Next Generations Sverigefinal anordnas en kombinerad Förbunds- och klubbdomarkurs.

Om kursen

Detta är en årlig riktad satsning från SvTF:s sida på unga ledare (15-25 år) som vill bredda sin ledarkompetens inom tennisens mångfaldiga ledarroll. Ett stort fokus ligger också på att få en så jämställd könsfördelning som möjligt på kursen. Kursen innefattar både teori och praktik. Deltagarna förväntas därför i stor utsträckning att vara tävlingsledningen behjälplig med domarinsatser. För kännedom så genomförs Sverigefinalen samtidigt med Båstads WTA veckan så det blir en mycket spännande upplevelse på många sätt. Vid antagningen prioriteras de som söker Förbundsdomarutbildningen och först till kvarn gäller. Sök nu för trycket blir stort!

Krav/förkunskaper

För att bli förbundsdomare krävs Klubbdomarkurs och praktik.

För att bli klubbdomare krävs kunskap om tennisspelets regler och att man har spelat tennis.


Ekonomi

Kursavgiften är subventionerad till 4000 kronor som faktureras klubben. I denna avgift ingår alla kurskostnader såsom kurs- och föreläsare, kursmaterial, mat, teambildningskväll samt boende för deltagare. Det sistnämnda gäller bara dem som inte har pendlingsavstånd till och från Båstad under utbildningen. Det utgår ett idrottsbidrag till föreningen på 4500 kr per deltagare (inkluderat ett fast resestöd på 500 kr) som genomgår hela utbildningen med godkänt resultat. Just detta bidrag är inte krångligt utan klubben gör en enkel ansökan i Projektstöd IF och potten "Fler ungdomsledare till tennisen".

Information

 • 2021-05-31
  • 2021-07-04 09:00 - 20:00
  • 2021-07-05 09:00 - 20:00
  • 2021-07-06 09:00 - 20:00
  • 2021-07-07 09:00 - 20:00
  • 2021-07-08 08:00 - 14:00
 • Båstad
 • TBA
 • Logi i flerbäddsrum ingår för de som inte har pendlingsavstånd till Båstad.
 • Frukost, lunch och middag ingår. Meddela ev allergier.
 • 4000 SEK
 • I kursavgiften ingår föreläsare, material och mat samt boende för de deltagare som inte har pendlingsavstånd till Båstad. Klubbar kan söka bidrag från SvTF.
 • Sker avbokning efter den 15 juni så faktureras klubben halva kursavgiften.
 • Förbundsdomare: genomgått klubbdomarkurs och praktik. Klubbdomare: kunskap om tennisspelets regler, spelat tennis.

Information

 • 2021-05-31
  • 2021-07-04 09:00 - 20:00
  • 2021-07-05 09:00 - 20:00
  • 2021-07-06 09:00 - 20:00
  • 2021-07-07 09:00 - 20:00
  • 2021-07-08 08:00 - 14:00
 • Båstad
 • TBA
 • Logi i flerbäddsrum ingår för de som inte har pendlingsavstånd till Båstad.
 • Frukost, lunch och middag ingår. Meddela ev allergier.
 • 4000 SEK
 • I kursavgiften ingår föreläsare, material och mat samt boende för de deltagare som inte har pendlingsavstånd till Båstad. Klubbar kan söka bidrag från SvTF.
 • Sker avbokning efter den 15 juni så faktureras klubben halva kursavgiften.
 • Förbundsdomare: genomgått klubbdomarkurs och praktik. Klubbdomare: kunskap om tennisspelets regler, spelat tennis.