Webbanmälan

Värdskapsutbildning för funktionärer inför SM veckan 2022 Piteå

Utbildningen kommer att ge dig, oavsett roll i evenemanget, en större insikt i vad värdskap innebär. Du som funktionär/volontär är ansiktet utåt och har en viktig nyckelroll för hur evenemanget upplevs. Ett gott värdskap handlar om att få alla att känna sig välkomna, känslan av att vara väntad, sedd och trevligt bemött är grundläggande för att vilja vara delaktig. Du kommer att få med dig de verktyg som behövs för att skapa ett bra värdskap under SM-veckan. 

Under utbildningen går vi igenom värdegrund, bemötande och värdskap som ska ge dig inspiration och kunskap för att kunna bidra till en fantastisk SM-vecka.
 
Utbildningens innehåll:  
Inställning till uppdraget
Volontärsrollen
Säkerhet
Hållbarhet och miljö
Inkludering

Målgrupp: Samtliga funktionärer och volontärer kopplad till SM-veckan Piteå 2022

Information

  • 2022-03-07
    • 2022-03-14 18:00 - 19:15
  • Piteå

Information

  • 2022-03-07
    • 2022-03-14 18:00 - 19:15
  • Piteå

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.