Webbanmälan

Direktdomare BLÅ Teori - Stockholm 2021


 

DIREKTKDOMARE - Blå

Denna kurs är del 1 av 2. För att slutföra kursen krävs godkänt deltagande i både den teoretiska (1) och den praktiska delen (2).

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla seglare och ledare som vill döma kappseglingar på blå nivå genom direktdömning på banan.

Krav
Genomgången regelkurs eller motsv distansutbildning med godkänt regelprov.

Mål
Att ge deltagaren kunskaper och färdigheter för att direktdöma seglingar på regional (blå) nivå.

Kursinnehåll

Erfarenheter från praktik

Före tävling
Samspel med TL/SL
Utrustning

På banan
Positionering och kommunikation

Protester och gottgörelser

Olika regelverk


Praktik under 2 dagar(15-20 delseglingar) [OBS, separat anmälan]Information

 • 2021-04-11
  • 2021-04-19 18:00 - 20:30
  • 2021-04-21 18:00 - 20:30
 • Digitalt
 • Claes Lundin
 • 300 SEK
 • I kursen ingår undervisning & kursmateriel.
 • Godkänt regelprov

Information

 • 2021-04-11
  • 2021-04-19 18:00 - 20:30
  • 2021-04-21 18:00 - 20:30
 • Digitalt
 • Claes Lundin
 • 300 SEK
 • I kursen ingår undervisning & kursmateriel.
 • Godkänt regelprov