Webbanmälan

Introduktionsutbildning för tränare

Utbildningen ger dig kunskap om vad det innebär att vara tränare/ledare inom idrotten. Du får konkreta tips kring ledarskap och träning, som ger dig en bra start i ditt tränarskap.

Fakta om introduktionsutbildning för tränare: 
- Den är webb- och mobilanpassad. 
- Den består av två träffar, totalt 3,5 tim.
- Den är kostnadsfri.

Introduktionsutbildning för tränare innehåller:
- Du och ditt sammanhang inom idrottsrörelsen. 
- Du och ditt ledarskap. 
- Du och träningen.
- En första övningsbank att använda i din roll som tränare.

Kontakt
Linda Karlsson, linda.karlsson@rfsisu.se 


Information

 • 2021-05-20
  • 2021-05-25 17:00 - 19:00
  • 2021-05-26 17:00 - 19:15
 • Teams alt. Zoom
 • Linda Karlsson

Information

 • 2021-05-20
  • 2021-05-25 17:00 - 19:00
  • 2021-05-26 17:00 - 19:15
 • Teams alt. Zoom
 • Linda Karlsson

RF-SISU är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt. Vi har två uppdrag, idrott och folkbildning. 
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.