Webbanmälan

Tävlingstränarutbildning 2 oktober 2021 - Umeå

Tävlingstränare

Vill du bli tränare för ett tävlingslag? Då är detta rätt utbildning för dig. 

I Tävlingstränare gå vi genom vad som krävs av dig som tävlingstränare och bygger på de kunskaper du fått från tidigare utbildningar. 

 

Huvudord för utbildningen är: 

 • Kroppsmedvetenhet 
 • Progression i cheerleading: hur går man vidare 
 • Ligga steget före 

Kursmaterial
Vi utgår från följande kursmaterial Tävlingstränare- Denna är valfri att ha med på utbildningen.

Deltagare ansvarar själva för att ha tillgång till kursmaterialet och ha med det till

kursen.

 

Hur blir man godkänd?

För att bli godkänd måste man närvara och delta aktivt under hela kursen.

 

Följande krav ställs på dig för att du skall få gå denna kurs:

 • Du måste ha gått SCFs utbildning Bas, Cheer Nybörjare eller Ledarutbildning och Tränarutbildning. 
 • Du får gå Tävlingstränare under samma år som du har gått utbildningarna Ledarutbildning och Tränarutbildning. 
 • Du skall minst fylla 15 år under året kursen genomförs.

Övrig information

Anser din förening att du bör gå kursen trots att du inte uppfyller dessa krav kan dispens sökas hos UK. För information om dispens, gå in under rubriken "tävlingar" sedan på fliken "dispensansökan" och hämta formulär, OBS! Denna dispens skall skickas till dispenser.uk@cheerleading.se senast 2 veckor före anmälningsdag.

 

Vid för lågt deltagarantal kommer SCF att ta sig rätten att ställa in denna kurs och erbjuda den vid ett annat tillfälle. Detta kommer att meddelas de anmälda senast 2 veckor innan kursdatum. SCF kan inte utlova att denna kurs kommer att hållas på samma ort vid nästa tillfälle. 

 

Pris: 1200 kr för SCF medlemmar, 1700 för övriga

 

Information

 • 2021-09-24
  • 2021-10-02 10:00 - 16:00
 • Hotel Aveny Umeå
 • Ida Lindberg
 • 1200 SEK
 • 3 av 20

Information

 • 2021-09-24
  • 2021-10-02 10:00 - 16:00
 • Hotel Aveny Umeå
 • Ida Lindberg
 • 1200 SEK
 • 3 av 20