Webbanmälan

Friidrott 7-10 år Varberg

Målgruppen för kursen Friidrott 7–10 år är framför allt ledare för barngrupper i Sveriges friidrottsföreningar. Inga särskilda förkunskaper krävs. De kursdeltagare som har vilja, engagemang och intresse för barn och barns idrottande har alla förutsättningar att bli en bra ledare!

 

Svensk Friidrott rekommenderar att friidrottsverksamhet för barn genomförs av ledarteam och därför att flera ledare från föreningen går denna kurs tillsammans.

Kursen ger en kort introduktion till ledarskap och barns utveckling, men handlar framför allt om att ge kursdeltagaren en verktygslåda som ger goda förutsättningar att bygga upp en bra friidrottsverksamhet för barn där introduktion av friidrottens löp-, hopp- och kastgrenar kombineras med lekar, stafetter, hinderbanor samt gymnastik- och styrkeövningar. Kom därför ombytt i träningskläder. 

Från med 1 januari 2019 ingår även RF:s webbutbildning Introduktionsutbildning för tränare som en obligatorisk del i Friidrott 7-10 års utbildningen. För att att bli godkänd på kursen måste tränaren skriva ut sitt eget kursintyg från RF:s Introduktionsutbildning för tränare och ta med till/visa upp för ansvarig kursledare för Friidrott 7–10 år.

Vi rekommenderar även att du som kursdeltagare gör Svensk Friidrotts webbutbildning som är kostnadsfri.

Svensk Friidrotts webbutbildning FRIIDROTTSFÖRÄLDER.Information

 • 2021-04-08
  • 2021-04-17 09:00 - 16:00
  • 2021-05-09 09:00 - 16:00
 • Varberg
 • 1150 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 550 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1150 kr.
 • 21 av 20

Information

 • 2021-04-08
  • 2021-04-17 09:00 - 16:00
  • 2021-05-09 09:00 - 16:00
 • Varberg
 • 1150 SEK
 • Nettokostnad/deltagare som genomför utbildningen är 550 kr. UC Väst söker Idrottslyftsbidraget på 600 kr och RF betalar sedan ut bidraget direkt till er förening. Efter avlutad kurs fakturerar UC Väst deltagaravgiften och hela Idrottslyftsbidraget 1150 kr.
 • 21 av 20