Webbanmälan

Tävlingsplanerings träff

Välkommen
till planering av tävlingsterminen för juni-dec 2021

-     Senast den 23 april vill vi att ni lägger in önskemål om era tävlingar i TDB,  detta för att kunna fastslå tävlingarna som ska godkännas på mötet, tiden är juli-dec-2021.

Har man lagt in tävlingar i TDB ska man deltaga på tävlingsmötet, annars har man inte rätt till valda helger. Skicka en ersättare om man inte ansvarig kan deltaga.
Ändringar av tävlingshelger får inte göras en vecka efter mötet.
 Det får endast göras vid undantagsfall i samråd med berörda klubbar samt grenledare och distrikt.

När man väljer helg och den är upptagen ska alternativ hittas/vara flexibel.

Skriv även om ni kan ta någon av grenarna i DM.

Skicka gärna in förslag/ era synpunkter innan mötet till tävlingsansvarig eller grenledarna.

Information

  • 2021-04-25
    • 2021-04-26 18:30 - 20:30
  • Teams
  • Lena Freden

Information

  • 2021-04-25
    • 2021-04-26 18:30 - 20:30
  • Teams
  • Lena Freden